social media
1
2
3
4
6
7
8
9
a
b
c
d
e
caucasian.jpg

Search Book/Author

Price-list

2014 Kenya Pricelist

No.

PRIMARY TITLES

PRICE (KSHS) (Exclusive of VAT)

1

Spotlight Quick Revision Mathematics 8

495

2

Spotlight Quick Revision Mathematics 7

495

3

Spotlight Quick Revision Mathematics 6

485

4

Spotlight Quick Revision Mathematics 5

475

5

Spotlight Quick Revision Mathematics 4

462

6

Spotlight Quick Revision Mathematics 3

385

7

Spotlight Quick Revision Mathematics 2

374

8

Spotlight Quick Revision Mathematics 1

320

9

Spotlight Quick Revision Science 8

475

10

Spotlight Quick Revision Science 7

475

11

Spotlight Quick Revision Science 6

475

12

Spotlight Quick Revision Science 5

475

13

Spotlight Quick Revision Science 4

475

14

Spotlight Quick Revision Science 3

420

15

Spotlight Quick Revision Science 2

420

16

Spotlight Quick Revision Science 1

385

17

Spotlight Quick Revision English 8

500

18

Spotlight Quick Revision English 7

500

19

Spotlight Quick Revision English 6

485

20

Spotlight Quick Revision English 5

460

21

Spotlight Quick Revision English 4

475

22

Spotlight Quick Revision English 3

430

23

Spotlight Quick Revision English 2

385

24

Spotlight Quick Revision English 1

385

25

Kurunzi ya marejeleo Halahala Kiswahili 8

490

26

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 7

490

27

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 6

485

28

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 5

475

29

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 4

475

30

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 3

360

31

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 2

360

32

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 1

360

33

Spotlight Quick Revision Social Studies 8

500

34

Spotlight Quick Revision Social Studies 7

500

35

Spotlight Quick Revision Social Studies 6

465

36

Spotlight Quick Revision Social Studies 5

450

37

Spotlight Quick Revision Social studies 4 (Rift Valley Region Counties)

495

38

Spotlight Quick Revision Social Studies 4 (Coastal Region Counties)

495

39

Spotlight Quick Revision Social Studies 4 (Nairobi City County)

495

40

Spotlight Quick Revision Social Studies 4 (Western Region Counties)

495

41

Spotlight Quick Revision Social Studies 4 (Nyanza Region Counties)

495

42

Spotlight Quick Revision Social Studies 3

410

43

Spotlight Quick Revision Social Studies 2

380

44

Spotlight Quick Revision Social Studies 1

370

45

Spotlight Quick Revision C.R.E 8

429

46

Spotlight Quick Revision C.R.E 7

418

47

Spotlight Quick Revision C.R.E 6

418

48

Spotlight Quick Revision C.R.E 5

418

49

Spotlight Quick Revision C.R.E 4

418

50

Spotlight Quick Revision C.R.E 3

352

51

Spotlight Quick Revision C.R.E 2

352

52

Spotlight Quick Revision C.R.E 1

352

53

Spotlight Quick Revision I.R.E 8

430

54

Spotlight Quick Revision I.R.E 7

430

55

Spotlight Quick Revision I.R.E 6

418

56

Torch Encyclopaedia 8

600

57

Torch Encyclopaedia 7

595

58

Torch Encyclopaedia 6

580

59

Torch Encyclopaedia 5

500

60

Torch Encyclopaedia 4

500

61

Torch Encyclopaedia 3

425

62

Torch Encyclopaedia 2

425

63

Torch Encyclopaedia 1

425

64

KCPE Mirror Mathematics

545

65

KCPE Mirror Science

555

66

KCPE Mirror English

495

67

KCPE Mirror English Composition

495

68

KCPE Mirror Social Studies

580

69

KCPE Mirror CRE

555

70

Taswira ya KCPE Kiswahili

640

71

Kurunzi ya Insha Darasa la 6, 7 na 8

500

72

Kurunzi ya Insha Darasa la 4 na 5

 

73

Insha Mufti Kioo cha Mwanafunzi

440

74

Chemsha Bongo Mwandani wa Mwanafunzi (Pamoja na Majibu)

500

75

Kamusi Fafanuzi ya Misemo na Nahau

670

76

Kamusi Fafanuzi ya Methali

670

77

Spotlight Quick Revision Mathematics Form 3 and 4

638

78

Spotlight Quick Revision Mathematics Form 1 & 2

550

79

Spotlight Quick Revision Biology Form 3 & 4

638

80

Spotlight Quick Revision Biology Form 1 & 2

550

81

Spotlight Quick Revision Geography Form 3 & 4

615

82

Spotlight Quick Revision Geography Form 1 & 2

550

83

Kurunzi ya Insha Kidato cha 3 & 4

615

84

Kurunzi ya Insha Kidato cha 1 & 2

550

85 Spotlight Quick Revision Physics Form 1 & 2 638

85

Spotlight Quick Revision Physics Form 1 & 2

550

86

Spotlight Quick Revision Chemistry Form 3 & 4

638

87

Spotlight Quick Revision Chemistry Form 1 & 2

605

88

KCSE Mirror Geography

650

89

KCSE Mirror History & Government

715

90

KCSE Mirror Biology

715

91

KCSE Mirror CRE

650

92

KCSE Mirror Mathematics

715

93

Kioo cha KCSE Kiswahili

650

94

KCSE Mirror Chemistry

715

95

Spotlight Question and Answer History and Government Paper 1

450

96

Spotlight Question and answer History and Government Paper 2

450

97

Spotlight Question & Answer Biology Form 3 & 4

580

98

Spotlight Question and Answer Biology Form 1 & 2

450

99

Kidagaa Kimemwozea

475

100

The Caucasian Chalk Circle

475

101

Guide to The Whale Rider

275

102

Guide to When the Sun goes Down and other stories from Africa and beyond

275

103

Guide to the Caucasian Chalk Circle

275

104

Mwongozo wa Kidagaa Kimemwozea

275

105

Mwongozo wa Mstahiki Meya

275

106

Mwongozo wa Damu Nyeusi na Hadithi Nyingine

275

107

Mwongozo Changanuzi wa Mstahiki Meya

275

108

Kunani Marekani na Hadithi Nyingine

424

109

Sina Zaidi na Hadithi Nyingine

424

110

Kamusi Fafanuzi ya Misemo na Nahau

670

111

Kamusi Fafanuzi ya Methali

670

2014 Uganda Pricelist

PRIMARY COURSEBOOKS

PRICE

Spotlight English

 

Spotlight English Pupil’s Book 7

13,800

Spotlight English Pupil’s Book 6 r

13,500

Spotlight English Pupil’s Book 5

12,900

Spotlight English Teacher’s Guide 7

10,500

Spotlight English Teacher’s Guide 6

10,500

Spotlight English Teacher’s Guide 5

10,500

Spotlight Intergrated Science

 

Spotlight Integrated Science Pupil’s Book 7

13,800

Spotlight Integrated Science Pupil’s Book 6

13,500

Spotlight Integrated Science Pupil’s Book 5

12,900

Spotlight Integrated Science Teacher’s Guide 7

10,500

Spotlight Integrated Science Teacher’s Guide 6

10,500

Spotlight Integrated Science Teacher’s Guide 5

10,500

Kurunzi ya Kiswahili

 

Kurunzi ya Kiswahili Kitabu cha Mwanafunzi 7

13,800

Kurunzi ya Kiswahili Kitabu cha Mwanafunzi 6

13,500

Kurunzi ya Kiswahili Kitabu cha Mwanafunzi 5

12,900

Kurunzi ya Kiswahili Kitabu cha Mwalimu 7

10,500

Kurunzi ya Kiswahili Kitabu cha Mwalimu 6

10,500

Kurunzi ya Kiswahili Kitabu cha Mwalimu 5

10,500

Spotlight CRE

 

Spotlight Christian Religious Education Pupil’s Book 7

13,800

Spotlight Christian Religious Education Pupil’s Book 6

13,500

Spotlight Christian Religious Education Pupil’s Book 5

12,900

Spotlight Christian Religious Education Teacher’s Guide 7

10,500

Spotlight Christian Religious Education Teacher’s Guide 6

10,500

Spotlight Christian Religious Education Teacher’s Guide 5

10,500

   

PRIMARY REVISION TITLES

 

Spotlight Quick Revision Mathematics 7

14,400

Spotlight Quick Revision Mathematics 6

14,100

Spotlight Quick Revision Mathematics 5

13,800

Spotlight Quick Revision Mathematics 4

13,400

Spotlight Quick Revision Mathematics 3

11,200

Spotlight Quick Revision Mathematics 2

10,900

Spotlight Quick Revision Mathematics 1

9,300

Spotlight Quick Revision Science 7

13,800

Spotlight Quick Revision Science 6

13,800

Spotlight Quick Revision Science 5

13,800

Spotlight Quick Revision Science 4

13,800

Spotlight Quick Revision Science 3

12,200

Spotlight Quick Revision Science 2

12,200

Spotlight Quick Revision Science 1

11,200

Spotlight Quick Revision English 7

14,500

Spotlight Quick Revision English 6

14,100

Spotlight Quick Revision English 5

13,400

Spotlight Quick Revision English 4

13,800

Spotlight Quick Revision English 3

12,500

Spotlight Quick Revision English 2

11,200

Spotlight Quick Revision English 1

11,200

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 7

14,200

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 6

14,100

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 5

13,800

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 4

13,800

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 3

10,500

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 2

10,500

Kurunzi ya Marejeleo Halahala Kiswahili 1

10,500

Spotlight Quick Revision C.R.E 7

12,200

Spotlight Quick Revision C.R.E 6

12,200

Spotlight Quick Revision C.R.E 5

12,200

Spotlight Quick Revision C.R.E 4

12,200

Spotlight Quick Revision C.R.E 3

10,200

Spotlight Quick Revision C.R.E 2

10,200

Spotlight Quick Revision C.R.E 1

10,200

Spotlight Quick Revision I.R.E 7

12,500

Spotlight Quick Revision I.R.E 6

12,200

Torch Encyclopaedia 7

20,800

Torch Encyclopaedia 6

19,200

Torch Encyclopaedia 5

19,200

Torch Encyclopaedia 4

18,900

KCPE Mirror Mathematics

15,800

KCPE Mirror Science

16,100

KCPE Mirror English

14,400

KCPE Mirror English Composition

14,400

KCPE Mirror CRE

16,100

Taswira ya KCPE Kiswahili

18,600

Kurunzi ya Insha Darasa la 6, 7 na 8

14,500

Insha Mufti Kioo cha Mwanafunzi

12,800

Chemsha Bongo Mwandani wa Mwanafunzi (Pamoja na Majibu)

14,500

Kamusi Fafanuzi ya Misemo na Nahau

19,500

Kamusi Fafanuzi ya Methali

19,500


SECONDARY REVISION TITLES


PRICE

Spotlight Quick Revision Mathematics Form 3 and 4 (Senior 3 & 4)

18,500

Spotlight Quick Revision Maths Form 1 & 2 (Senior 1 & 2)

16,000

Spotlight Quick Revision Biology Form 3 & 4 (Senior 3 & 4)

18,500

Spotlight Quick Revision Biology Form 1 & 2 (Senior 1 & 2)

14,900

Spotlight Quick Revision Geography Form 3 & 4 (Senior 3 & 4)

17,900

Spotlight Quick Revision Geography Form 1 & 2 (Senior 1 & 2)

16,000

Kurunzi ya Insha Kidato cha 3 & 4 (Senior 3 & 4)

17,900

Kurunzi ya Insha Kidato cha 1 & 2 (Senior 1 & 2)

16,000

Spotlight Quick Revision Physics Form 1 & 2 (Senior 1 & 2)

16,000

Spotlight Quick Revision Chemistry Form 3 & 4 (Senior 3 & 4)

17,300

Spotlight Quick Revision Chemistry Form 1 & 2 (Senior 1 & 2)

17,600

KCSE Mirror Geography

18,900

KCSE Mirror History & Government

20,800

KCSE Mirror Biology

20,800

KCSE Mirror CRE

18,900

KCSE Mirror Mathematics

20,800

Kioo cha KCSE Kiswahili

18,900

KCSE Mirror Chemistry

20,800

Spotlight Question and Answer History and Government Paper 1 (Senior 1 & 2)

13,100

Spotlight Question and answer History and Government Paper 2 (Senior 3 & 4)

13,100

Spotlight Question & Answer Biology Form 3 & 4 (Senior 3 & 4)

16,900

Spotlight Question and Answer Biology Form 1 & 2

13,100

Kidagaa Kimemwozea

13,800

The Caucasian Chalk Circle

13,800

Contact Us

Spotlight Publishers (E.A) Limited
Devan Plaza, 2nd Floor, Chiromo Road, Westlands
P.O. Box 13433-00800, Nairobi.
Tel: +254-20-4441345
      +254-20-4441622
Cell: +254-715-782341,
       +254-707-909900
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.spotlightpublishers.co.ke

Copyright © 2017 Spotlight Publisher (EA) limited. All Rights Reserved.